Publicerad: 23 september 2015

Lyckad konferens i Bryssel

EU:s nya investeringsplan och energi var några av de ämnen som diskuterades på SKL:s och de svenska regionkontorens konferens i Bryssel. Exempel på framgångsrika projekt presenterades också.

Hur EU:s nystart påverkar den lokala och regionala nivå var det övergripande temat för årets Svereg-konferens som arrangerades av SKL och de svenska regionkontoren i Bryssel.

På plats fanns över 150 tjänstemän från svenska kommuner och regioner samt representanter från EU-kommissionen och Europaparlamentet. Förutom debatter och samtal presenterades också framgångsrika projekt i kommuner och regioner.

En mer politisk EU-kommission

Svenska dagbladets korrespondent Teresa Küchler inledde med personliga anekdoter om sin EU-bevakning och om hur det nya systemet har förändrat kommissionens arbete. Bland annat ser vi en mer politisk kommission. Trenden är också en ökad effektivisering av EU-politiken. 

Vid paneldebatten mellan de tre svenska europaparlamentarikerna, Linnea Engström (MP), Jytte Guteland (S) och Fredrick Federley (C), var de alla överens om den nya kommissionens potential. Linnea Engström (MP) ansåg däremot att kommissionen kunde ha ett grönare tänk.

En mer politiskt styrd kommission där mer inflytande ges till parlamentet var alla positiva till.

Vad gäller kommissionens arbete inom den närmsta framtiden lyfte de frågan om romernas utsatta situation som viktig. En handlingsplan eller liknande behövs för att finna en väg framåt i frågan.

Energiunionen, Europa 2020 och investeringsplanen

EU-kommissionen presenterade läget för tre aktuella frågor - Energiunionen, EU:s nya investeringsplan och översynen av Europa 2020-strategin.

Bland annat menade Heidi Jern, sysselsättnings- och tillväxtkommissionärens kabinett, att den nya investeringsplanen behövs för att återfå förtroendet hos investerare och ingjuta hopp bland EU:s medborgare. Investeringsplanen är tänkt att mobilisera 315 miljarder euro i privata och offentliga investeringar de kommande åren.

Framgångsrika projekt i kommunerna och regionerna

Under dag två hölls seminarier på temana social innovation, cirkulär ekonomi samt inkludering och exkludering. Här presenterades bland annat goda exempel på projekt i kommunerna och regionerna.

Ett exempel är Malmökommissionen som ska vägleda Malmö stad i att göra budgetprioriteringar och utveckla samarbetet kring sociala frågor med aktörer i Malmö.

Fler exempel och dokumentation

Du kan läsa fler exempel och om debatterna och presentationerna i dokumentationen från konferensen. 

Dokumentation från Svereg-konferensen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot