Publicerad: 5 juli 2017

Regionkommittén tar ställning om gemensam alkoholstrategi i EU

Idag antog Regionkommittén ett yttrande som visar på behovet av en ny gemensam alkoholstrategi inom EU. Rapportör för yttrandet är svenska Ewa-May Karlsson (C) från Vindelns kommun som i sitt arbete fått expertstöd från SKL:s Filippa Myrbäck.

Ewa-May Karlsson och Filippa Myrbäck

Ewa-May Karlsson (C), Filippa Myrbäck (SKL)

Efter att EU:s tidigare alkoholstrategi avslutades 2012 har det inom EU:s institutioner diskuterats hur den bäst ska följas upp. Regionkommitténs yttrande som idag antogs av plenarförsamlingen uppmanar EU-kommissionen att inleda arbetet med en ny EU-strategi och lyfter fram en rad kriterier att utgå ifrån.

- Vi fick ett bra mottagande i Regionkommittén, det känns fantastiskt, säger Ewa-May Karlsson som är nöjd med resultatet.

Yttrandet fastställer att riskbruk, missbruk och beroende av alkohol innebär negativa konsekvenser för både folkhälsan och ekonomin. Det kan leda till arbetskraftsbortfall, kronisk sjukdom samt för tidig död. Att vin och öl dessutom är undantagna från EU:s krav på information om ingredienser och näringsinnehåll, hindrar konsumenterna från att göra välinformerade val, fastslår yttrandet.

Med en ny gemensam alkoholstrategi vill Regionkommittén främja folkhälsan, minska den totala alkoholkonsumtionen och dess negativa effekter samt reducera samhällskostnaderna för alkoholmissbruk.

Svårigheter med att få fram en gemensam strategi

EU-kommissionen har motsatt sig att ta fram en ny strategi. Kommissionen hänvisar istället till de förebyggande åtgärder som redan satts i bruk via den tidigare strategin samt individens personliga ansvar. Både Europaparlamentet och Ministerrådet har dock uppmanat EU-kommissionen att snarast formulera en ny gemensam alkoholstrategi.

Arbetet har även visat att det finns kulturella skillnader inom Europa i synen på alkohol, exempelvis anses vin vara en måltidsdryck i länder kring medelhavet. Strategin har mött motstånd från vin- och ölindustrin som idag sysselsätter över 5 miljoner människor.

- Det har varit viktigt att hitta en bra balans, säger Ewa-May Karlsson som i sitt arbete tagit hänsyn till de vinproducerande regionerna.

Nästa steg

Det är nu upp till kommissionen att bestämma om en ny strategi ska införas. Estland har tagit upp alkoholfrågan i sina viktiga prioriteringar inför sitt EU-ordförandeskap till hösten. Ewa-May Karlsson kommer också att fortsätta att driva på arbetet tillsammans med sina kollegor i Europaparlamentet.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot