Publicerad: 20 december 2016

SKL lyfter fram kommunernas roll i Agenda 2030

Lösningar till FN:s hållbarhetsmål behöver vara lokalt anpassade fastslår SKL i yttrande om agenda 2030.

I fredags den 16 december antog SKL:s styrelse ett yttrande om FN:s hållbarhetsmål eller Agenda 2030. Sveriges regering har åtagit sig att fram till 2030 arbeta för att nå målen i Agenda 2030. En stor del av målen berör kommunernas, landstingens och regionernas kärnverksamheter. SKL verkar för en ökad förståelse för att lösningar behöver vara lokalt anpassade för att vara hållbara.

Yttrandet beskriver hur SKL hittills har arbetat med Agenda 2030 och hur arbetet framåt planeras. SKL ska fortsatt erbjuda stöd till kommuner, landsting och regioner gällande Agenda 2030 i de fall de efterfrågar det. Stödet kan ges i form av kunskap, informationsmaterial, erfarenhetsutbyte via nätverk osv. Styrelsen gav även kansliet i uppdrag att analysera hur kongressmålen inom respektive ansvarsområden förhåller sig till målen i Agenda 2030, samt att bevaka genomförandet av Agenda 2030 och att det i Sverige sker med respekt för det kommunala självstyret och finansieringsprincipen.

Yttrande om Agenda 2030 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot