Publicerad: 20 december 2016

SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017

Under nästa år fokuserar SKL på åtta EU-frågor som är särskilt viktiga för kommuner, landsting och regioner under 2017.

Den 16 december antog SKL:s styrelse prioriterade EU-frågor för 2017. I ärendet gör SKL en övergripande bedömning av vilka politiska processer inom EU som är viktiga för förbundet att följa under 2017. Prioriteringarna beskrivs med ett antal viljeinriktningar och aktiviteter som förbundet ska verka för under kommande år. Ärendet biläggs förbundets verksamhetsplan och budget för 2017.

  1. Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  2. Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer
  3. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  4. En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  5. Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi
  6. Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen
  7. Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta
  8. Statligt stöd och regionala flygplatser

SKL:s prioriterade EU-frågor 2017, ärende (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot