Publicerad: 29 september 2017

Städer kan få hjälp att återanvända beprövade goda lösningar

Nu kan kommuner söka stöd via programmet URBACT för att förstå, anpassa och återanvända lösningar som redan har genomförts med bra resultat i andra europeiska städer. Sista ansökningsdag är den 10 januari 2018.       

Målet är att anpassa och föra över goda exempel från europeiska städer med väldokumenterade resultat. URBACT-nätverket ger stöd i både den förberedande fasen och vidare när strategier och handlingsplaner ska genomföras.

Nätverket leds av en av de 97 städer som utsetts till Good Practice Cities av URBACT baserat på deras arbete med integrerad, hållbar stadsutveckling.

Målgruppen för utlysningen är:

Städer som är intresserade av att föra över någon av de lösningar, som av URBACT lyfts fram som goda exempel, till sin egen verksamhet. Städerna har också specifika utmaningar som går att lösa genom integrerade hållbara lösningar samt vill anpassa och återanvända redan dokumenterade lösningar.

Städer som har utsetts till Good Practice City kan också delta för att bidra till vidareutveckling av de egna metoderna samt att leda och ansvara för processen att använda det goda exemplet. I Sverige har Umeå, Göteborg och Trelleborg utsetts till Good Practice City av URBACT.

Läs vidare:

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot