Publicerad: 21 oktober 2015

Webbaserad EU-kurs

Regionkommittén har tagit fram en EU-kurs riktad till kommuner, landsting och regioner. Kursen är gratis och ges online.

Regionkommitténs EU-kurs (Regionkommitténs webbplats)

Regionkommitténs EU-kurs, ”Regions, EU institutions and policy-making”, riktar sig framförallt till tjänstemän och förtroendevalda på lokal och regional nivå. Kursen ges online och är gratis.

Kursen ger grundläggande kunskap om EU:s institutioner och beslutsprocess. Andra teman som ges är bland annat regioners och städers roll i EU:s politik och lagstiftning, EU:s sammanhållningspolitik och diverse sakfrågor.

Kursen hålls en gång per vecka under en åttaveckorsperiod. Varje tillfälle tar cirka två timmar. Det första kurstillfället startar den 19 oktober. Kursen hålls på engelska.

Anmälan till EU-kursen 

Anmälan till Regionkommitténs EU-kurs (kursens webbplats)

Du anmäler dig till kursen via ovanstående länk.

För information och frågor, kontakta Regionkommittén via e-post: welcome@cor.europa.eu.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot