Publicerad: 8 februari 2019

Regionkommittén

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. SKL ger stöd till den svenska delegationen.

Europeiska regionkommittén är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt möjlighet att påverka europeisk lagstiftning.

Kommittén består av 350 ledamöter och 350 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i EU:s 28 medlemsländer. En del ledamöter är regionpresidenter i stora regioner och företräder flera miljoner invånare, andra är ledamöter i regionala parlament eller i mindre kommunala församlingar.

Regionkommitténs webbplats

​Sverige i Regionkommittén

Regionkommittén och den svenska delegationen är viktiga som påverkanskanaler för svenska kommuner och regioner. Sverige företräds av 12 ledamöter och 12 ersättare. Sveriges Kommuner och Landsting ger administrativt och sakkunnigt stöd till den svenska delegationen.

Svenska delegationen i Regionkommittén

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot