Publicerad: 21 januari 2019

Regionkommitténs arbete

Regionkommittén bedömer EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Den viktigaste "produkten" är de yttranden som antas vid plenarsessionerna.

Regionkommitténs yttranden kan sägas motsvara remissvar på förslag från EU-kommissionen innan dessa går till beslut i Europaparlamentet och rådet. 

Innan ett yttrande antas har det behandlats i något av Regionkommitténs (ReK:s) sex utskott. Behandlingen börjar med att utskottet utser en ledamot till föredragande, så kallad "rapportör". Det är sedan rapportören som tar fram ett utkast till yttrande i samråd med olika experter.

Utkastet diskuteras ingående i utskottet. Ledamöterna har då möjlighet att framföra synpunkter på rapportörens text. De  kan också lämna formella ändringsförslag om att specifika textställen ska ändras eller läggas till. Efter omröstning kring ändringsförslagen skickas yttrandet vidare för antagande vid en plenarsession. Även då kan ledamöterna lämna ändringsförslag.

Det går oftast att lyssna till svensk tolkning vid kommitténs möten. Medborgare har rätt att vända sig skriftligt till kommittén på svenska och att få svar på samma språk.

Svenska rapportörskap

Svenska ledamöter har sedan Sverige gick med i EU haft rapportörskap i flera aktuella ärenden och har visat stor aktivitet i kommittén.

Svenska rapportörskap (PDF, nytt fönster)

Regionkommitténs databas

Yttranden och andra dokument finns att söka i Regionkommitténs databas. Alla dokument från Regionkommittén finns på svenska.

Regionkommitténs databas, medlemsportalen.

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot