Publicerad: 10 januari 2019

Utskott, Regionkommittén

Mycket av kommitténs arbete sker i de sex utskotten. Det är i utskotten som yttrandena bereds innan de slutligt antas av Regionkommittén vid någon av de fem årliga plenarsessionerna.

Under mandatperioden 2015-2020 finns det sex utskott i Regionkommittén. Sverige företräds av fyra ledamöter i varje utskott.

CIVEX-utskottet

Ansvarar för bland annat medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser.

 • Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun
 • Carina Nilsson (S), Malmö stad
 • Åsa Ågren Wikström (M), Umeå kommun

COTER-utskottet

Ansvarar för bland annat sammanhållningspolitiken, transport, urbana frågor, fysisk planering, makroregionala strategier och EU:s budget.  

 • Ulrika Landergren (L), Kungsbacka kommun
 • Ilmar Reepalu (S), Malmö stad
 • Anders Knape (M), Karlstads kommun
 • Tomas Riste (S), Region Värmland

ECON-utskottet

Ansvarar för bland annat ekonomisk politik, inre marknaden, statligt stöd, industri och konkurrens- och skattepolitik.

 • Pehr Granfalk (M), Solna stad
 • Suzanne Frank (M), Region Kronoberg
 • Krister Andersson (S), Västra Götalandsregionen
 • Caroline Hoffstedt (S), Uppsala kommun

SEDEC-utskottet

Ansvarar för bland annat sysselsättning, socialpolitik, innovation och forskning, utbildning, ungdomsfrågor och kultur.

 • Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun
 • Alexander Wendt (M), Region Blekinge
 • Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå kommun
 • Mohamad Hassan (L), Uppsala kommun

ENVE-utskottet

Ansvarar för bland annat miljö, klimatförändringar och energi.

 • Jonny Lundin (C), Region Västernorrland
 • Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
 • Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland

NAT-utskottet

Ansvarar för bland annat landsbygdsutveckling, fiske- och havspolitik, livsmedelsproduktion, konsumentskydd, turism och folkhälsa.

 • Ewa-May Karlsson (C), Vindelns kommun
 • Birgitta Sacrédeus (KD), Region Dalarna
 • Marie Sällström (S), Karlshamns kommun
 • Xamuel Gonzalez Westling (V), Hofors kommun

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marcus Holmberg
  Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot