Publicerad: 20 oktober 2017

Utskott, Regionkommittén

Mycket av kommitténs arbete sker i de sex utskotten. Det är i utskotten som yttrandena bereds innan de slutligt antas av Regionkommittén vid någon av de fem årliga plenarsessionerna.

Under mandatperioden 2015-2020 finns det sex utskott i Regionkommittén. Sverige företräds av fyra ledamöter i varje utskott.

CIVEX-utskottet

Ansvarar för bland annat medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser.

Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun
Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
Åsa Ågren Wikström (M), Umeå kommun

COTER-utskottet

Ansvarar för bland annat sammanhållningspolitiken,  transport, urbana frågor, fysisk planering, makroregionala strategier och EU:s budget.  

Ulrika Landergren (L), Kungsbacka kommun
Ilmar Reepalu (S), Malmö stad
Anders Knape (M), Karlstads kommun
Tomas Riste (S), Landstinget i Värmland

ECON-utskottet

Ansvarar för bland annat ekonomisk politik, inre marknaden, statligt stöd, industri och konkurrens- och skattepolitik.

Paul Lindquist (M), Stockholm läns landsting
Carl Fredrik Graf (M), Halmstads kommun
Krister Andersson (S), Västra Götalandsregionen
Erik Pelling (S), Uppsala kommun

SEDEC-utskottet

Ansvarar för bland annat sysselsättning, socialpolitik, innovation och forskning, utbildning, ungdomsfrågor och kultur.

Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun, ordförande för utskottet 
Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen
Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå kommun
Mohamad Hassan (L), Uppsala kommun

ENVE-utskottet

Ansvarar för bland annat miljö, klimatförändringar och energi.

Jonny Lundin (C), Härnösands kommun
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
Glenn Nordlund (S), Örnsköldsviks kommun

NAT-utskottet

Ansvarar för bland annat landsbygdsutveckling, fiske- och havspolitik, livsmedelsproduktion, konsumentskydd, turism och folkhälsa.

Ewa-May Karlsson (C), Vindelns kommun
Birgitta Sacrédeus (KD), Landstinget Dalarna
Marie Sällström (S), Landstinget Blekinge
Xamuel Gonzalez Westling (V), Hofors kommun

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot