Publicerad: 21 oktober 2016

SKL:s Brysselkontor

SKL har ett kontor i Bryssel som stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor. 

Brysselkontoret utvecklar kontakter med EU:s institutioner och bevakar olika  EU-relaterade frågor som berör kommuner, landsting och regioner. Kontoret ger förbundets fackenheter information i olika relevanta sakfrågor för att dessa aktivt ska kunna påverka EU:s beslut.

Kontoret fungerar också som en mötesplats för förbundets politiker, medarbetare och medlemmar.

Regionkommitténs svenska delegation får på plats i Bryssel såväl praktiskt som sakfrågerelaterat stöd i arbetet vid utskottsmöten och plenarsessioner.

Besök Brysselkontoret

I mån av tid och möjlighet tar vi emot alla grupper som önskar besöka oss i Bryssel. Vi förmedlar aktuell "EU-kunskap", relaterad till den vardagliga verksamheten i kommuner, landsting och regioner.

Du som ansvarar för en besöksgrupp kan fylla i intresseanmälan och skicka det till Marcus Holmberg, tfn: +32 2 549 08 67, e-post: mh@skl.se.

Intresseanmälan, besök SKL:s Brysselkontor (Word, nytt fönster)

Praktik på SKL:s Brysselkontor

SKL:s Brysselkontor erbjuder en avlönad praktikplats varje vår och höst. Som praktikant deltar du i kontorets löpande arbete. Praktikplatsen riktar sig till dig som har en avslutad eller nästan avslutad akademisk grundutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot