Publicerad: 12 juni 2018

Exempel på internationella riktlinjer

Alla landsting och regioner och de flesta kommuner har antagit egna internationella riktlinjer. SKL samlar en rad exempel på sådana dokument.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot