Publicerad: 31 januari 2018

Kvalitet, styra, följa upp och utveckla

Att sätta mål och följa upp resultat är det verktyget förtroendevalda har för att styra organisationen. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

Illustration

Resultatrapporten, presentationer, webbsändning med mera är publicerat. Du kan också ta del av tips på stödmaterial för att göra en analys av resultatet.

Illustration med människor i olika arbetssituationer.

Vid sidan av verksamhetsutveckling och effektivisering behöver kommuner och landsting ta tillvara outnyttjade resurser och utveckla tjänster på helt nya sätt. Om kreativitet stimuleras skapas förutsättning för nya lösningar som kan bli både bättre och billigare.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot