Kvalitet, styra, följa upp och utveckla

Att sätta mål och följa upp resultat är det verktyget förtroendevalda har för att styra organisationen. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

Illustration

Du har nu tillgång till KKiK:s resultat för år 2016 samt kan se webbsändingen från resultatredovisningen i efterhand. Du kan välja mellan olika avsnitt.

Illustration

SKL har startat upp programmet. Kort information om syfte och innehåll.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot