Publicerad: 9 maj 2018

Kvalitet, styra, följa upp och utveckla

Att sätta mål och följa upp resultat är det verktyget förtroendevalda har för att styra organisationen. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

Illustration

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå händelser och trender som påverkar förutsättningarna att leda och styra. SKL har uppdaterat materialet för omvärldsbevakning - 13-trender.

Illustration med människor i olika arbetssituationer.

Alla projektledare bjuds in till ett uppstartsmöte den 6 september 2018. Nya projektledare för nya kommuner erbjuds även en introduktionsdag den 5 september. Din anmälan gör du senast 1 augusti.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot