Publicerad: 25 oktober 2017

Kvalitet, styra, följa upp och utveckla

Att sätta mål och följa upp resultat är det verktyget förtroendevalda har för att styra organisationen. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

Illustration

Den 21 september skedde uppstarten av KKiK 2017. Du kan se mötet i efterhand, ta del av dokumentation samt arbetsmaterial.

Illustration SverigesKvalitetskommun 2017

Nominerade kommuner 2017
Det är klart vilka kommuner som är nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2017. Av tio sökande kommuner valdes sex ut till att gå vidare i nomineringsprocessen.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot