Publicerad: 30 juni 2017

Programmet Leda för resultat - kommundirektörer

SKL  har nu för första gången startat programmet Leda för resultat för kommundirektörer. Nitton deltagare från Trelleborg i söder till Pajala i norr träffades den 24-25 november 2016. Kort information om syfte och programinnehåll.

Intresseanmälan

Vi har fått flera förfrågningar om SKL ska erbjuda ytterligare program. För att undersöka intresse har du här möjlighet att före 30 september göra en intresseanmälan. Om intresset är tillräckligt stort går vi ut med en formell inbjudan under hösten 2017 med preliminär programstart januari 2018.

Du förbinder dig inte i nuläget för något. Det enda du behöver göra är att skicka ett mejl till Märit eller Linda om du är intresserad, se kontaktuppgifter nedan.

Vad får brukare och medborgare får ut av sina pengar

Programmet fokuserar på hur man förflyttar perspektiven i målstyrningen från resurser och aktiviteter till de resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och medborgare - med andra ord vad brukar och medborgare får ut av sina pengar.

Programmet

Programmet omfattar åtta dagar (två dagar vid fyra tillfällen). Två av träffarna genomförs i SKL:s lokaler på Hornsgatan 20 och två på konferensanläggning. Programmet har 20 platser.

Kort om innehållet

Deltagarna ska utveckla sin förmåga att:

  • Identifiera och analysera resultat
  • Formulera och prioritera mål samt säkerställa kopplingen till resultat
  • Kommunicera resultat och utöva ett strategiskt ledarskap i politiskt styrd verksamhet
  • Vara kravställare och företrädare
  • Vara förebild och kulturbärare
  • Stärka resultatstyrningens legitimitet genom politikens stöd
  • Säkerställa ständiga förbättringar
  • Säkerställa adekvata strukturer för utveckling och uppföljning
  • Utveckla organisation, kultur och kompetens som stödjer resultatfokus

Programansvariga

Märit Melbi, Linda Persson-Melin

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot