Publicerad: 5 december 2017

Programmet Leda för resultat - kommundirektörer, 2018

SKL erbjuder Leda för Resultat för Kommundirektörer, ett program för dig
som är högsta tjänsteperson i kommunen. Programmet erbjuder en mötesplats där du tillsammans med andra kommundirektörer får möjlighet att utforska området mål och resultatstyrning med särskild inriktning på ledarskap för bättre resultat.

Programmets fokuserar på hur man förflyttar perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till de resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och medborgare, med andra ord vad brukare och medborgare får ut av sina skattepengar.

Du får ta del av spetskompetens från forskning och praktik, arbeta med utmaningar i den egna organisationen och bygga nätverk med andra chefer och organisationer.

Anmälan, övrig information

Anmäl dig senast 31 januari 2018, Leda för resultat för kommundirektörer

Det här ger programmet dig

Deltagandet i programmet ska utveckla din förståelse, kunskap och förmåga att:

  • Identifiera och förstå resultat
  • Analysera och använda resultat samt förståelse för resultatens koppling till mål
  • Säkerställa strukturer som stödjer resultatutveckling
  • Kommunicera resultat internt och externt samt bygga en resultatkultur

Motivation – viktig förutsättning för utveckling

Ditt aktiva deltagande är en förutsättning för att programmet ska leda till utveckling.

Utbildningen ställer därför höga krav på närvaro och engagemang under träff arna, mellan varje träff kommer du också att få uppgifter som knyter samman programmets innehåll med arbetet i din egen organisation.

Vi förväntar oss att du deltar med ett öppet sinne, är beredd att dela med dig av egna erfarenheter och har ett intresse för att lära av andra ledare, andra kommuner och att bygga nätverk.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot