Prenumerera på Kvalitet, styra, följa upp och utveckla

Utveckla framtidens tjänster och välfärd

Vid sidan av verksamhetsutveckling och effektivisering behöver kommuner och landsting ta tillvara outnyttjade resurser och utveckla tjänster på helt nya sätt. Om kreativitet stimuleras skapas förutsättning för nya lösningar som kan bli både bättre och billigare.

Illustration: kvinna och män.

SKL har drivit ett antal projekt för utveckla tjänster på helt nya sätt. Hos patienter och brukare finns en outnyttjad potential för ökad verksamhetskvalitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot