Publicerad: 25 januari 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Illustration: En kvinna som ritar ett diagram.

KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen som, inte minst för ledande förtoendevalda, kan utgöra grund för den egna styrningen av kommunen, dialog med medborgarna och utveckling.

Läs vidare om KKiK och vad som ingår i projektet

Ta del av kommuners erfarenheter och exempel

I Kolada finns nyckeltal samt underlag för analyser och jämförelser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot