Publicerad: 6 april 2017

Mått 23 - Särskilt boende - Hur vi mäter kvalitet i äldreomsorgen

Måtten i KKiK är kommunfullmäktiges mått. En del mått beskriver en bild som är viktig i dialogen med invånarna, men som inte lämpar sig för att styra kommunen med. Vi kallar dessa informationsmått. Andra mått är viktig kunskap att lyfta in i diskussionen kring mål, prioriteringar och resursfördelning. Mått 23 är ett sådant mått.

Mått 23 belyser 15 kvalitetsaspekter som är betydelsefulla ur den äldres perspektiv. Äldre som bor på särskilt boende. För att visualisera människorna bakom siffrorna har vi producerat en film.

Filmen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän och innehåller även tips på hur ni kan använda resultaten i mått 23. Till exempel går det dels att göra nationella jämförelser och dels jämföra resultat mellan boenden i den egna kommunen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot