Publicerad: 9 oktober 2018

Det här är Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Projektet har pågått sedan 2006

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i dialogen med medborgarna. Innan projektets start bjöds ett antal kommunstyrelseordföranden in till SKL för att ge sin bild av vilka områden som är väsentliga att ha kunskap om.

Bengt Germundsson, kommunstyrelseordförande, reflekterar kring uppstarten av KKiK

Delta i KKiK

För att delta i projektet KKiK krävs att:

  • Kommunen anmäler sitt deltagande till SKL:s projektledare Hanna Lundborg (se nedan kontaktuppgifter).
  • Det finns en projektledare i kommunen som tar ansvar för helheten i deltagandet.
  • Projektledaren har god tillgång till politiska arenor där resultaten kan presenteras och analyseras. SKL rekommenderar även ett politiskt beslut inför deltagande i projektet.

Deltagande kommuner i KKiK 2018

Resultat tas fram inom fem viktiga områden

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Utöver de 40 måtten finns det också så kallade kompletterande mått som ger en fördjupad bild av kommunens resultat.

Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporterar in i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Läs vidare om de fem kunskapsområden som ingår och ta del av exempel

Norsjö förbättrar resultat trots minskande befolkning

Mikael Lindfors, KSO, och Katarzyna Wikström, kommunchef, delar med sig av sina erfarenheter av att ha vänt en negativ trend till förbättrade resultat, trots en vikande befolkningskurva. Modiga beslut i KF, att våga satsa nämner Mikael. I filmen lyfter Kartarsyna fram vikten av att motivera medarbetarna genom att fokusera på och synliggöra resultaten. Lyssna på och återkoppla till medborgarna är också avgörande.

Fler lärande exempel allmänt om KKiK

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot