Publicerad: 9 oktober 2018

Kommunens effektivitet, äldreomsorg

Område 4 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring kommunens effektivitet inom äldreomsorg.

Området och måtten handlar om att få kunskap om kommunens särskilda boenden och hemtjänst som:

 • kvalitetsaspekter som har stor betydelse för de äldre inom de särskilda boendena
 • kostnader för en plats i kommunens särskild boende
 • kunskaper om hur de äldre värderar sitt boende
 • omsorgs- och serviceutbud inom kommunens hemtjänst
 • kostnader per vårdtagare inom hemtjänsten

Varbergs kommuns arbete inom särskilt boende

Lena Andersson, Socialnämndens ordförande och Ann-Louise Brolin kvalitetsansvarig socialförvaltningen i Varbergs kommun, beskriver i filmen deras arbete med att, genom fokus på trygghet och aktivering, förbättra och förtydliga kvaliteten inom äldreomsorgens särskilt boende, något som lett till att alla värden i brukarbedömningen ökat.

Sveriges bästa hemtjänst finns i Vännäs

Områdeschef Ann-Sofi Holm Danielsson presenterar viktiga lärdomar kring förbättringsarbete av kontinuitet och så kallat kontaktmannaskap i Vännäs kommuns hemtjänst. Förändrad bemanningsplanering och ruttupplägg har bidragit till förbättringarna.

Fler lärande exempel inom effektivitet: äldreomsorg

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot