Publicerad: 9 oktober 2018

Kommunen som samhällsutvecklare, arbetsmarknad

Område 5 innehåller exempel på erfarenheter och arbete, kring samhällsutveckling och arbetsmarknad i kommunen.

Området och måtten handlar om att få kunskap om:

 • hur stor procent av den arbetsföra befolkningen som förvärvsarbetar
 • andel av befolkningen som får försörjningsstöd
 • företagsklimatet och hur många nya företag som har startas per 1000 invånare
 • befolkningens hälsotillstånd
 • kommunens miljöarbete

Så här förbättrar man kontakten och klimatet med företagen i Örebro

Processledare Helena Aronsson från Örebro kommun presenterar i filmen sina erfarenheter av flera års kontinuerliga förbättringar av resultaten i Insikten, en nöjdhetsundersökning till företagare i kommunen. ”En enklare vardag för företagarna” betyder att service, effektivitet och rättssäkerhet är utgör en helhet. Att jobba tillsammans i kommunen, över verksamhetsgränser för att ge bra service och bemötande är framgångskonceptet.

Fler lärande exempel inom samhällsutveckling, arbetsmarkand

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot