Publicerad: 12 januari 2018

Trygghetsaspekter i kommunen

Område 2 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring trygghetsaspekter i kommunen.

Området och måtten handlar om att få kunskap om:

  • elevernas känsla av trygghet i skolan
  • antalet barn i förhållande till antalet personal inom förskolan
  • hur väl kommunen säkrar behovet av kontinuitet och trygghet för äldre med behov av omsorg i hemmet

Östersunds kommun arbetar med att öka tryggheten inom hemtjänst

Tommy Ceder och Jerker Norman i Östersunds kommun berättar om kommunens arbete med att öka tryggheten inom hemtjänsten i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot