Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2017

Välkommen att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet för 2017. Ta del av kort information om tider kring mätningen 2017 med mera.

Delta i KKiK 2017

Din kommuns anmälan att delta i projekt KKiK gör du till Leif Eldås via e-post: leif.eldas@skl.se

Årliga projektledarträffen

Projektledarträffen sker den 19 april på hotell Birger Jarl i Stockholm. Inbjudan skickas via e-post till alla berörda projektledare.

Uppstart KKiK 2017

Uppstarten sker 21 september 2017 på hotell Birger Jarl i Stockholm.

Resultatredovisning KKiK 2017

Resultatredovisning för KKiK 2017 sker vanligtvis i januari. Mer infomation publiceras under hösten 2017.

Kort om servicemätningen

Servicemätningen brukar vanligtvis starta direkt efter KKiK:s uppstart i slutet av september och pågår till början av december.

Inmatning av nyckeltal i Kolada

Publiceringsperioden börjar direkt efter KKiK:s uppstart och inmatningsperioden sträcker sig vanligtvis fram till och med sista oktober. Om du har frågor kontakta RKA via e-post: inmatning@kolada.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot