Publicerad: 26 juni 2017

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2017

Välkommen att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet för 2017. Ta del av kort information om tider kring mätningen 2017 med mera.

Delta i KKiK 2017

Din kommuns anmälan att delta i projekt KKiK gör du till Leif Eldås via e-post: leif.eldas@skl.se

Uppstart KKiK 2017

Uppstart den 21 september 2017 på hotell Birger Jarl i Stockholm.

En stor del av dagen kommer att ägnas åt att ge praktiska exempel på hur ni kan hantera analys inom olika verksamhetsområden och hur man kopplar analys av resultat till förbättringsarbete.

Information till nya kommuner och nya kontaktpersoner

Informationsmötet för nya kommuner sker 20 september på Birger Jarl i Stockholm.

Resultatredovisning KKiK 2017

Den 24 januari 2018 sker resultatredovisningen på Birger Jarl i Stockholm. Målgruppen är ledande politiker och tjänstemän. 

Kort om servicemätningen

Servicemätningen brukar vanligtvis starta direkt efter KKiK:s uppstart i slutet av september och pågår till början av december.

Inmatning av nyckeltal i Kolada

Publiceringsperioden börjar direkt efter KKiK:s uppstart och inmatningsperioden sträcker sig vanligtvis fram till och med sista oktober. Om du har frågor kontakta RKA via e-post: inmatning@kolada.se

Årliga projektledarträffen

Inbjudan skickas via e-post till alla berörda projektledare inför träffen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot