Publicerad: 3 juli 2017

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2017

Välkommen att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet för 2017. Ta del av kort information om tider med mera. Du kan även anmäla dig till uppstartsträffen för KKiK 2017.

Delta i KKiK 2017: anmäl din kommun

Din kommuns anmälan att delta i projekt KKiK gör du till Leif Eldås via e-post till: leif.eldas@skl.se

Deltagande kommuner i KKiK 2017

Introduktionsdag för nya kommuner och nya kontaktpersoner

Alla nya deltagande kommuner samt nya kontaktpersoner får en gemensam inforamtion om  KKiK den 20 september.

Anmälan 20 september (nytt fönster)

Hitta till konferensanläggningen:
Hotel Birger Jarl i Stockholm OBS! Ingång från Tulegatan 8 (lokal Congresen)

Uppstartsträff för KKiK 2017

Mätningen börjar med en uppstartsträff den 21 september.

Anmälan 21 september (nytt fönster)

Hitta till konferensanläggningen:
Hotel Birger Jarl i Stockholm OBS! Ingång från Tulegatan 8 (lokal Congresen)

Programinnehåll

En stor del av dagen kommer att ägnas åt att ge praktiska exempel på hur ni kan hantera analys inom olika verksamhetsområden och hur man kopplar analys av resultat till förbättringsarbete.

Övrig viktig information för KKiK 2017

Kort om servicemätningen

Servicemätningen brukar vanligtvis starta direkt efter KKiK:s uppstart i slutet av september och pågår till början av december.

Inmatning av nyckeltal i Kolada

Publiceringsperioden börjar direkt efter KKiK:s uppstart och inmatningsperioden sträcker sig vanligtvis från och med uppstartsdagen till och med sista oktober.

Om du har frågor kontakta RKA via e-post: inmatning@kolada.se

Resultatredovisningen för KKiK 2017

Den 24 januari 2018 sker resultatredovisningen på Birger Jarl i Stockholm. Målgruppen är ledande politiker och tjänstemän. 

Årliga projektledarträffen

Inbjudan skickas via e-post till alla berörda projektledare inför träffen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot