Publicerad: 30 november 2017

Exempel, se hur andra kommuner gör

KKiK består av fem viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Här kan du ta del av andras exempel, erfarenheter och arbete inom tre områden. Du kan även se filmer som allmänt handlar om KKiK.

Allmänt om KKiK

Bengt Germundsson, KSO i Markaryd, ger "input" till KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet i styrning och förbättringsarbete

Kommunens information om KKiK

Din kommuns tillgänglighet

En fenomenal kontaktservice i Helsingborg

Lomma kommun arbetar med att förbättra tillgängligheten inom telefoni och e-post

Din kommuns effektivitet

IFO och LSS

Skellefteå kommun gör ett framgångsrikt och offensivt ungdomsarbete inom IFO

Falun kommun arbetar med att förbättra kvaliteten inom grupp- och serviceboende, LSS

Skola och skolresultat

Aneby kommuns framgångsrika arbete inom skolan

Borås kommun gör förbättringsarbete i skolan

Essunga kommun gör stora förbättringar i skolan

Filipstads förbättringsarbete inom grundskolan

Haninge kommun - en skola med resultatfokus

Kävlinge kommun förbättrar skolans resultat

Lauaxeta - Europas bästa skola - finns i Bilbao, Spanien

Piteå kommun arbetar med att förbättra skolans resultat

Sollentuna kommun gör förbättringar i skolan

Äldreomsorg

Sveriges bästa hemtjänst finns i Vännäs

Kävlinge kommun berättar om sitt arbete med att förbättra äldreomsorgen

Sollentuna kommun förbättrar kvaliteten inom äldreomsorgen

Varberg kommun förbättrar kvaliteten inom äldreomsorgens särskilt boende

Örebro kommuns arbete med att förbättra kvaliteten inom särskilt boende

Östersunds kommun arbetar med att öka tryggheten inom hemtjänst

Kommunen som samhällsutvecklare, arbetsmarknad

Så här förbättrar man kontakten och klimatet med företagen i Örebro

Trelleborg berättar om sitt förbättringsarbete inom arbetsmarknadsåtgärder och ensamkommande barn 

Botkyrka ökar andelen miljöbilar i kommunen

Hässleholms kommun framgångsrika miljöarbete med återvinning

Lund kommun arbetar med att öka andelen ekologiska livsmedel

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot