Publicerad: 10 januari 2018

Kontaktuppgifter projekt Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Hanna Lundborg
Handläggare
08-452 77 49
hanna.lundborg@skl.se

Ansvar: Projektledare för KKiK

Hanna Lundborg, handläggare, SKL

Christine Feuk
Handläggare
08-452 79 94
christine.feuk@skl.se

Ansvar: Nätverk för resultat

Christine Feuk, handläggare, projkekt Kommunens Kvalitet i Korthet, SKL

Gunnar Gidenstam
Handläggare
08-452 76 49
gunnar.gidenstam@skl.se

Ansvar: Nätverk för resultat

Gunnar Gidenstam, handläggare, projkekt Kommunens Kvalitet i Korthet, SKL

Leif Eldås
Handläggare
08-452 76 35
leif.eldas@skl.se

Leif Eldås, handläggare, projekt Kommunens Kvalitet i Korthet, SKL

Frågor om inmatning av nyckeltal i Kolada ställs till RKA
Du kontaktar RKA:s kansli via e-post:
inmatning@kolada.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot