Publicerad: 2 november 2017

Resultatsammanställningar KKiK samt presentation av KKiK-resultat

Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina nyckeltal i kommun och landstingsdatabasen Kolada. Utifrån dessa inmatningar sammanställer KKiK-projektet resultatet. Deltagande kommuner presenterar resultatet på olika sätt för medborgarna.

Aktuella resultatsammanställningar

En presentation av resultaten med olika jämförelser sker i januari varje år för alla medverkande kommuner i KKiK. På webbplatsen redovisar projektet redovisningar de två senaste mätningarna. Om du önskar få information om resultatsammaställingar senare år kontaktar du oss.

Gör en bra presentation av kommunens resultat

Den enskilde, som invånare, politiker och tjänstemän, ska kunna skapa mening ur KKiK-resultatet. För att detta ska kunna ske krävs bra resultatpresentationer. SKL har tagit fram ett stödmaterial för resultatpresentationer.

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot