Publicerad: 5 december 2017

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Illustration: En kvinna som ritar ett diagram.

Områden och mått

Det nationella projektet KKiK omfattar drygt 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

Deltagande kommuner i KKiK 2017 (PDF, nytt fönster)

Mätningen sker inom fem viktiga områden

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

  1. kommunens tillgänglighet
  2. trygghetsaspekter i kommunen
  3. medborgarens delaktighet och kommunens information
  4. kommunens effektivitet
  5. kommunen som samhällsutvecklare

Exempel: se filmer om kommuners arbete inom olika områden

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot