Publicerad: 9 oktober 2018

Lärande exempel, se hur andra kommuner gör

SKL vill sprida kännedom om framgångsrika arbeten och erfarenheter som finns i Sveriges kommuner. Här kan du ta del av filmer med kommuners erfarenheter och exempel på utvecklingsarbeten inom KKiK.

Sök bland alla exempel

Använd sökord som till exempel: skola, e-post, miljö, mat, förskola, hemtjänst med mera.

Fem kunskapsområden

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

Alla exempel är indelade enligt nedan kunskapsområden. Här får du också information om vilka delar som specifikt ingår inom respektive område.

1. Kommunens tillgänglighet

2. Trygghetsaspekter i kommunen

3. Medborgarens delaktighet och kommunens information

4. Kommunens effektivitet inom:

5. Kommunen som samhällsutvecklare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot