Publicerad: 8 maj 2018

Delaktighet och kommunens information

Område 3 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring delaktighet och kommunens information.

Området och måtten handlar om att få kunskap om:

  • starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning till medborgaren på kommunens egen webbplats.
  • kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna.

Webbundersökning - Information till alla

Kommuner gör en självgranskning av sina egna webbsidor och svarar på cirka 260 frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet.

Ta del av resultat för webbundersökningar

Medborgardialog och delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Hitta exempel på dialoger samt metoder för dialog i Dialogguiden.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot