Publicerad: 12 januari 2018

Kommunens effektivitet, äldreomsorg

Område 4 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring kommunens effektivitet inom äldreomsorg.

Området och måtten handlar om att få kunskap om kommunens särskilda boenden och hemtjänst som:

  • kvalitetsaspekter som har stor betydelse för de äldre inom de särskilda boendena
  • kostnader för en plats i kommunens särskild boende
  • kunskaper om hur de äldre värderar sitt boende
  • omsorgs- och serviceutbud inom kommunens hemtjänst
  • kostnader per vårdtagare inom hemtjänsten

Varbergs kommuns arbete inom särskilt boende

Lena Andersson, Socialnämndens ordförande och Ann-Loise Brolin, kvalitetsansvarig socialförvaltningen i Varbergs kommun beskriver deras arbete med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgens särskilt boende.

Sveriges bästa hemtjänst finns i Vännäs

Områdeschef Ann-Sofi Holm Danielsson presenterar viktiga lärdomar kring förbättringsarbete i Vännäs kommuns hemtjänst. Exempel ges från SVT:s programserie.

Fler exempel inom effektivitet: äldreomsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot