Publicerad: 9 oktober 2018

Kävlinge berättar om sitt arbete med att förbättra äldreomsorgen

Representanter från Kävlinge kommun, An-Sofie Thuresson, nämndordföranden och Ann-Louise Christensen, verksamhetschef berättar i filmen om sitt arbete med mål, kvalitetsgarantier, kvalitetspriser med mera för att förbättra äldreomsorgen. Det har utmynnat i resultat som "sticker ut" både i jämförelse med riket och länet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot