Publicerad: 4 maj 2015

Sollentuna kommun förbättrar kvaliteten inom äldreomsorgen

Anna-Lena Johansson, Vård- och omsorgsnämndens ordförande samt Monika Linderstål och Anette Bolinder, Omsorgskontoret berättar om deras arbete med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot