Publicerad: 12 januari 2018

Kommunens effektivitet, förskola och skola

Område 4 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring kommunens effektivitet inom förskola och skola.

Området och måtten handlar om att få kunskap om kvalitén och effektiviteten inom förskola och skola som:

  • kommunens kostnader för förskoleverksamheten
  • kommunens kostnadseffektivitet inom skola (kostnad per betygspoäng)
  • kostnad per elev i gymnasieprogram
  • vilket resultat kommunens elever i åk 6 når
  • vilket resultat kommunens elever i åk 3 når i ämnen som svenska och matematik
  • att få en bild av hur elever i åk 9 uppfattar skolan och undervisningen
  • andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet samt andel som har tagit examen

Haninge kommun - en skola med resultatfokus

Utbildningschef Mats Öhlin i Haninge kommun presenterar kommunens erfarenheter och arbete med att förbättra skolan med fokus på resultat. Individens utveckling är i centrum!

Fler exempel inom skola och förskola

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot