Publicerad: 14 november 2018

Område Barn och unga

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov,
 • ge kunskap om kommunens resultat inom skolan, samt få kunskap om elevernas känsla av trygghet i skolan,
 • ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årkurs 3 når i ämnena svenska, inklusive svenska som andraspråk (nyckeltalet är även värdefullt ur integrationsaspekt då svenska som andraspråk ingår),
 • ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6,
 • få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar skolan som helhet,
 • ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden per grundskoleelev som är folkbokförd i kommunen,
 • ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som finns i kommunens gymnasieskolor,
 • ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev som är folkbokförd i kommunen.

Vidare information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Tyresö kommun satsar på resultatdialoger

Ann-Christine Svensson, ordföranden i Barn och utbildningsnämnden, Monica Larsson, förvaltningschef, och Johan Ahlkvist, verksamhetschef, berättar kort i en intervju om Tyresö kommuns resa mot bättre skolresultat.

 • Färre mål, tydliga roller mellan politik och tjänstemän,
 • täta uppföljningar och resultatdialoger,
 • kompetensutveckling både för lärare och fritidspedagoger, samt
 • ett förändrat synsätt på eleverna är deras framgångsfaktorer.

Fler lärande exempel inom barn och unga

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot