Publicerad: 9 oktober 2018

Kommunens effektivitet, förskola och skola

Område 4 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring kommunens effektivitet inom förskola och skola.

Området och måtten handlar om att få kunskap om kvalitén och effektiviteten inom förskola och skola som:

 • kommunens kostnader för förskoleverksamheten
 • kommunens kostnadseffektivitet inom skola (kostnad per betygspoäng)
 • kostnad per elev i gymnasieprogram
 • vilket resultat kommunens elever i åk 6 når
 • vilket resultat kommunens elever i åk 3 når i ämnen som svenska och matematik
 • att få en bild av hur elever i åk 9 uppfattar skolan och undervisningen
 • andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet samt andel som har tagit examen

Tyresö kommun satsar på resultatdialoger

Ann-Christine Svensson, ordföranden i Barn och utbildningsnämnden, Monica Larsson, förvaltningschef, och Johan Ahlkvist, verksamhetschef, berättar kort i en intervju om Tyresö kommuns resa mot bättre skolresultat.

 • Färre mål, tydliga roller mellan politik och tjänstemän,
 • täta uppföljningar och resultatdialoger,
 • kompetensutveckling både för lärare och fritidspedagoger, samt
 • ett förändrat synsätt på eleverna är deras framgångsfaktorer.

Fler lärande exempel inom skola och förskola

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot