Publicerad: 19 december 2017

Borås kommuns förbättringsarbete i skolan

Joakim Cannerfors, områdeschef, Kommungemensam Förskola och Skola i Borås kommun berättar om kommunens arbete med förbättringar och utveckling inom skolområdet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot