Publicerad: 9 oktober 2018

Filipstads kommuns förbättringar inom grundskolan

Torbjörn Parling, ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef i grundskola berättari filmen om kommunens förbättringsarbete inom grundskolan.

I bred enighet mellan politiker och tjänstemän startades ett skolutvecklingsprogram för att höja måluppfyllelsen, en satsning som lyckades. Satsningar på rektorernas pedagogiska ledarskap och täta uppföljningar av elevernas resultat var några av framgångsfaktorerna!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot