Publicerad: 9 oktober 2018

Kävlinge kommun förbättrar skolans resultat

Camilla Mårtensson, Bildningsnämndens ordförande och Barbro Börjesson, skolchef för grundskolan berättar i filmen om kommunens arbete med att förbättra skolans resultat.

Från en ”skolkris” i kommunen, med nationella löpsedlar till goda resultat. Genom mätbara mål, analyser även på politisk nivå, täta uppföljningar och kommunikation har de ökat verksamhetens måluppfyllelse.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot