Publicerad: 8 oktober 2018

Kommunens effektivitet, övrig socialtjänst

Område 4 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring kommunens effektivitet, inom grupp- och serviceboende enligt LSS samt individ- och familjeomsorgens ungdomsarbete.

Området och måtten handlar om att få kunskap om kommunens LSS grupp och serviceboende och socialtjänstens ungdomsarbete

  • kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp- och serviceboende
  • visa en bild av hur effektivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i den egna kommunen

Falun kommun arbetar med att förbättra kvaliteten inom LSS

I filmen berättar Marie Pettersson, sektionschef vid socialförvaltningen om kommunens förbättringsarbete inom LSS, grupp- och serviceboenden, med brukaren i fokus.

Skellefteå kommun gör ett framgångsrikt ungdomsarbete, IFO

Elin Löfroth, enhetschef på socialförvaltningen i Skellefteå kommun berättar i filmen om ett framgångsrikt och offensivt ungdomsarbete inom Individ och familjeomsorg (IFO) i kommunen.

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot