Publicerad: 9 oktober 2018

Kommunens tillgänglighet

Område 1 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring kommunens tillgänglighet.

Området och måtten handlar om att få kunskap om:

  • tillgänglighet och svarstider via e-post och telefon
  • kvaliteten och bemötandet i telefonkontakten
  • hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att nå ut till medborgarna med sin service för bibliotek, simhall och återvinningstation
  • kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov
  • väntetiden för att få en plats på ett särskilt boende från ansökningsdatum till placering
  • hur lång handläggningstiden är (vid nybesök) för att få ekonomiskt bistånd

Lomma kommun arbetar med att förbättra tillgängligheten

Susanne Hallberg, Lomma kommun, berättar i filmen om deras resa för att förbättra medborgarnas nöjdhet med kommunens tillgänglighet per telefon och e-post. Att strata ett kontaktcenter var deras framgångsrecept för att gå från en bottennotering i KKiK:s servicemätning 2012 till toppresultat några år senare. Intressant tips är, undvik tonvalstelefoni!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot