Publicerad: 12 januari 2018

Kommunen som samhällsutvecklare, arbetsmarknad

Område 5 innehåller exempel på erfarenheter och arbete, kring samhällsutveckling och arbetsmarknad i kommunen.

Området och måtten handlar om att få kunskap om:

  • hur stor procent av den arbetsföra befolkningen som förvärvsarbetar
  • andel av befolkningen som får försörjningsstöd
  • företagsklimatet och hur många nya företag som har startas per 1000 invånare
  • befolkningens hälsotillstånd
  • kommunens miljöarbete

Så här förbättrar man kontakten och klimatet med företagen i Örebro

Processledare Helena Aronsson från Örebo kommun presenterar sina erfarenheter av flera års kontinuerliga förbättringar med företagen.

Fler exempel inom samhällsutveckling, arbetsmarkand

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot