Publicerad: 10 oktober 2018

Arbetsmarknadsåtgärder och ensamkommande barn, Trelleborg

Representanter från Trelleborgs kommun, Cecilia Lejon förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen och Ola Johansson, arbetsmarknadschef, berättar i filmen om förbättrade resultat med ett nytt syn- och arbetssätt inom arbetsmarknadsåtgärder och ensamkommande barn.

Genom att gå från socialt perspektiv och bidragsrätt till arbetsmarknadsperspektiv och självförsörjning har de stadigt minskat andelen långvariga försörjningsstödstagare sedan 2006. Tätt samarbete med näringslivet och fokus på ”riktiga jobb” har varit en del av receptet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot