Publicerad: 9 oktober 2018

Trygghetsaspekter i kommunen

Område 2 innehåller exempel på erfarenheter och arbete kring trygghetsaspekter i kommunen.

Området och måtten handlar om att få kunskap om:

  • elevernas känsla av trygghet i skolan
  • antalet barn i förhållande till antalet personal inom förskolan
  • hur väl kommunen säkrar behovet av kontinuitet och trygghet för äldre med behov av omsorg i hemmet

Östersunds kommun arbetar med att öka tryggheten i hemtjänsten

Tommy Ceder och Jerker Norman presenterar i filmen hur den kommunala hemtjänsten förflyttade sig från ett läge där brukarna upplevde brister i personalkontinuiteten till ett läge med nöjdare brukare. Åtgärderna var bland annat tydliga och tuffa kontinuitetsmål, mindre geografiska hemtjänstområden, förbättrad schemaläggning samt mätning av verkligt utfall. En engagerad organisation, i alla led, var den viktigaste framgångsfaktorn.

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot