Publicerad: 30 oktober 2018

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För flera av måtten inom olika områden genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. Därefter registrerar kommunen in uppgifterna i databasen Kolda. Insamlingsperionden är september till och med oktobert.

Så här gör du

Du kontaktar RKA för detta ändamål via e-post: inmatning@kolada.se för att få behörighet, nödvändiga instruktioner och ifyllnadsformulär. Inför 2018 så kommer formuläret skickas ut sista veckan i augusti.

Om du har frågor om Kolada kontaktar du RKA.

Övrig statistik som hämtas in till Kolada

Ungefär hälften av måtten i KKiK samlas in av RKA till Kolada automatiskt från de statistikansvariga myndigheterna och andra källor.

Tjänster för offentlig statistik, RKA

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot