Publicerad: 12 april 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 - viktiga datum och anmälan

Du kan anmäla din kommun att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. SKL informerar även om kommande upplägg, aktuella datum samt övrig information kring KKiK 2018.

Anmäl din kommun att delta i KKiK 2018

Din kommuns anmälan att delta i projekt KKiK gör du till Hanna Lundborg via e-post: Hanna.Lundborg@skl.se

Uppstart av KKiK 2018

Alla projektledare bjuds in till ett uppstartsmöte den 6 september 2018. Denna träff sammanfaller när starten på inmatningen börjar för att ge mesta möjliga information till alla berörda. Vi kommer också ta upp hur olika kommuner använder och förbättrar sina resultat med stöd av KKiK.

Länk för anmälan publiceras inom kort. Inbjudan samt övrig information skickas också via e-post till alla berörda projektledare inför träffen.

Introduktion för nya kommuner och nya kontaktpersoner 2018

En introduktionsdag för alla nya deltagande kommuner och nya projektledare erbjuds den 5 september i Stockholm. Här får du som ny en ordentlig genomgång av de nyckeltal som ingår och hur KKiK-året är upplagt. Länk för anmälan publiceras under våren 2018.

Resultatredovisningen för KKiK 2018

Resultatredovisningen sker 23 januari 2019, konferens Birger Jarl, Congressen. Målgruppen är ledande politiker och tjänstepersoner.

Projektledarträff 2019

En träff som sker årligen och är till för dig som är projektledare för KKiK i din kommun. Vi kommer att diskutera förändringar av nyckeltal och utveckling av KKiK i stort. Inbjudan skickas via e-post till alla berörda projektledare inför träffen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot