Publicerad: 12 januari 2018

Inför mätningen, arbetsmaterial för KKiK

Här finner du stödmaterial för ditt arbete inom KKiK som bland annat viktiga datum, verktygslåda, information och guide till insamling av resultat samt information om servicemätning med mera.

Verktygslåda och mått för KKiK

Verktygslåda 2017 (PDF, nytt fönster)

KKiK och resultatmått (PDF, nytt fönster)

Guide till insamling av resultat 2015 (PDF, nytt fönster)

Servicemätningen

Mått 1-3 mäts av externa företag, som en del av deras så kallade servicemätningar. Här får du svar på hur bra din kommun är på tillgänglighet och bemötande per telefon och e-post. SKL informerar om kontaktuppgifter till externa företag i samband med att mätningen startar upp.

Information till alla, webbundersökning

Mått 13 - Information till alla - är en undersökning som mäter värdet av kommunens information på webbplatsen. Undersökningen genomförs sedan 2016 som en självgranskning i respektive kommun. SKL ger information i samband med att mätningen startas upp och presenterar resultatet efter granskningen.

Webbundersökning - information till alla

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot