Publicerad: 8 mars 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2018

Du kan anmäla din kommun att delta i KKiK. SKL informerar även om kommande upplägg, aktuella datum samt övrig information kring KKiK 2018.

Upplägg och utveckling

  • 260 kommuner deltar i KKiK idag.
  • KKiK mäter översiktligt flera av kommunens verksamhetsområden utifrån ett medborgarperspektiv.
  • Nyckeltalen mäts varje år och under 2018 är det dags för tolfte året i rad.
  • Nyckeltalen publiceras i Kolada vartefter resultaten hämtas upp eller rapporteras in.

Under 2017 har SKL påbörjat ett utvecklingsarbete av KKiK tillsammans med alla deltagande kommuner. Vi hade en workshop i september och tog fram en rad utvecklingsområden.

Deltar din kommun 2018 får ni vara med på den fortsatta utvecklingsresan.

Anmäl din kommun att delta i KKiK 2018

Din kommuns anmälan att delta i projekt KKiK gör du till Hanna Lundborg via e-post: Hanna.Lundborg@skl.se

Projektledarträff

Den 18 april 2018 sker en projekledarträff i Stockholm. En träff är för dig som är projektledare för KKiK i din kommun. Vi kommer att diskutera förändringar av nyckeltal och utveckling av KKiK i stort. Inbjudan skickas via e-post till alla berörda projektledare inför träffen.

Anmäl dig till projekledarträffen senast 17 mars (nytt fönster)

Uppstart KKiK 2018

Alla projektledare bjuds in till ett uppstartsmöte den 6 september 2018. Denna träff sammanfaller när starten på inmatningen börjar för att ge mesta möjliga information till alla berörda. Vi kommer också ta upp hur olika kommuner använder och förbättrar sina resultat med stöd av KKiK. Länk för anmälan publiceras under våren.

Inbjudan samt övrig information skickas också via e-post till alla berörda projektledare inför träffen.

Introduktion för nya kommuner och nya kontaktpersoner

En introduktionsdag för alla nya deltagande kommuner och nya projektledare erbjuds den 5 september i Stockholm. Här får du som ny en ordentlig genomgång av de nyckeltal som ingår och hur KKiK-året är upplagt. Länk för anmälan publiceras under våren 2018.

Resultatredovisningen KKiK 2018

Vi återkommer om datum för resultatredovisningen. Målgruppen är ledande politiker och tjänstepersoner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot