Publicerad: 2 juli 2018

Mått 23 (särskilt boende) - hur vi mäter kvalitet i äldreomsorgen

Mått 23 belyser 15 kvalitetsaspekter som är betydelsefulla ur den äldres perspektiv som bor på särskilt boende. För att visualisera människorna bakom siffrorna kan du se en film och få tips på hur du kan använda resultaten i mått 23.

KKiK är kommunfullmäktiges mått

En del mått beskriver en bild som är viktig i dialogen med invånarna, men som inte lämpar sig för att styra kommunen med. Vi kallar dessa informationsmått.

Andra mått är viktig kunskap att lyfta in i diskussionen kring mål, prioriteringar och resursfördelning. Mått 23 är ett sådant mått.

Använd resultatet - gör nationella jämförelser

Filmen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän och innehåller även tips på hur du kan använda resultaten i mått 23. Det går att dels göra nationella jämförelser och dels jämföra resultat mellan boenden i den egna kommunen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot