Publicerad: 4 februari 2019

Presentera KKiK resultat - skapa resultatpresentationer

Den enskilde, som invånare, politiker och tjänstemän, ska kunna skapa mening ur KKiK-resultatet. För att detta ska kunna ske krävs bra resultatpresentationer. SKL har tagit fram ett stödmaterial för presentationer.

Betydelsen av resultatpresentationer

Bra resultatpresentationer över kommuners kvalitet ökar förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Om resultatpresentationerna inte är intresseskapande, är svåra att tyda eller inte relaterar till invånarnas vardag, kan invånarna få svårare att bli välinformerade. Detta försämrar deras förutsättningar att göra aktiva och medvetna politiska val samt engagera sig i kommunens politiska arbete, till exempel i medborgardialoger.

Enkelt, lättbegripligt och tillgängligt

I presentationer för invånare är det viktigt att vara enkel, lättbegriplig och tillgänglig. Det är därför också detta som undersökningen huvudsakligen tittat på. Enkelhet, begriplighet och tillgänglighet kan ha både med presentationsform, design och innehåll att göra men också hur och var man väljer att presentera sin presentation.

Lärnade exempel

Övertorneå har visat en KKiK-film i kommunens TV-kanal (YouTube)

Helsingborg låter invånarna fritt jämföra kommunen mot andra i ett interaktivt system

Användbara verktyg

Förutom en inventering har undersökningen även resulterat i flera användbara tips och idéer. Exempel från de kommuner som bidragit med material kan med fördel användas för omvärldsbevakning.

Exempel och tips för en bra resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Tre idéer för att utveckla din resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Medverkande kommuner (PDF, nytt fönster)

Exempel på hur din kommun kan informera om KKiK

Se en kort film som ger dig tips och exempel på hur din kommun kan informera om KKiK.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot