Publicerad: 12 januari 2018

Analysera KKiK resultatet och förbättra verksamheten

Att analysera i detta sammanhang betyder att resultaten ska tolkas och översättas till kunskap om ett nuläge för att ge anvisning om en möjlig väg till förbättring. Här finner du stödmaterial för uppföljning, anlys och förbättringsarbete.

Illustration

Stödmaterial för uppföljning och analys

Handbok för KKiK 2015 (PDF, nytt fönster)

Guide för analys kring tillgänglighet, 2015 (PDF, nytt fönster)

Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i KKiK - Hur gör vi det bättre (PDF, nytt fönster)

Gör en bra analys och jämför hemtjänstens kostnader

Använd resultatet och gör nationella jämförelser inom mått 23 (särskilt boende)

Verktyg och metoder för systematisk uppföljning

I uppföljningsguiden finner du stöd i uppföljning och i uppföljningsprocessen för att kvalitetssäkra och effektivisera välfärdstjänster. Det finns en mängd metoder och verktyg för systematisk uppföljning.

Uppföljningsguiden.se

Förbättra och genomföra åtgärder

Resultatet av uppföljningen och analysen kan få olika konsekvenser. En åtgärd- och handlingsplan ger struktur och underlättar verksamhetsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att kommunen ska förbättra kvaliteten inom en specifik tjänst eller verksamhet utifrån analysen.

Använd prioriteringsstödet fyrfältaren

Verktyget Fyrfältaren är ett lättanvänt diagram med två värdeaxlar och fyra fält. Det hjälper dig att prioritera och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Fyrfältaren

Se och lär av andras erfarenheter

Deltagande kommuner har gjort åtgärder utifrån sina KKiK resultat och utvecklat verksamheteter. Dessa erfarenheter vill KKiK projektet gärna sprida kunskap om och visa upp som exempel inom olika områden.

Se hur andra gör, tag del av exempel inom fem områden

Internationell erfarenhet av resultatstyrning

Det finns många viktiga både teoretiska som praktiska erfarenheter av arbetet med resultatstyrning. Här kan du ta del av internationell erfarenhet och kunskap inom området. Filmerna presenteras på engelska, vissa filmer är textade på svenska.

Internationell resultatstyrning

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot