Publicerad: 21 december 2017

Kurser och konferenser, verksamhetsutveckling och politiskt styrning

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Övriga utbildningar

  • Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger


    Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot