Publicerad: 21 december 2017

Kurser och konferenser, verksamhetsutveckling och politiskt styrning

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Övriga utbildningar

  • Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger


    Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.
  • En utvecklingsdag för fullmäktige


    SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot