Publicerad: 21 december 2017

Kurser och konferenser, verksamhetsutveckling och politiskt styrning

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Övriga utbildningar

  • Utbildning i resultatstyrning


    Utbildningen riktar sig till personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.
  • En utvecklingsdag för fullmäktige


    SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot