Publicerad: 21 september 2017

Utvärdera din kommun med kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKL genomfört 170 utvärderingar i olika kommuner.

En kompass

Det här är kommunkompassen

Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Fakta och broschyr om kommunkompassen (PDF, nytt fönster)

Kort presentation av kommunkompassen (PDF, nytt fönster)

Film om kommunkompassen

I filmen berättar Gunnar Gidenstam, SKL, om verktyget kommunkompassen och utvärderingen.

Så här gör SKL utvärderingen

Flera kommuner har gjort två eller tre utvärderingar. Intresset är stort och nya kommuner anmäler sig hela tiden för att göra utvärderingar. Utvärderingen sker genom granskning, besök och skriftlig rapport.  

Läs vidare om utvärdering och kriterier för analys (PDF, nytt fönster)

Information som kommunen får inför en utvärdering (PDF, nytt fönster)

Kommuner som har gjort utvärderingar

Hittills gjorda utvärderingar enligt kommunkompassen

Kostnad, information och kontakt

Kostnad för hela utvärderingen är 85.000 kronor. Priset är inklusive resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt en muntlig återkoppling av resultatet. Utvärdering och återkoppling sker vid två olika tillfällen.

Kontakta oss om du vill ha mer information eller önskar göra en utvärdering i din kommun.

Sveriges KvalitetsKommun

En kommunkompassutvärdering är en viktig del i nomineringsprocessen för att utse Sveriges kvalitetskommun. Nomineringsprocessen inför nästa utmärkelse år 2017
startade under hösten 2016.

Läs vidare om kvalitetspriset Sveriges KvalitetsKommun

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot